มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “UMK” มาเลเซีย พัฒนาการศึกษาด้านศิลปกรรม

Spread the love

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “UMK” มาเลเซีย พัฒนาการศึกษาด้านศิลปกรรม

นำการแสดงร่วมงานเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม กระชับสัมพันธ์สองประเทศ

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “UMK” มาเลเซีย พัฒนาการศึกษาด้านศิลปกรรม

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ Universiti Malaysia Kelantan มาเลเซีย จับมือพัฒนาการศึกษาด้านศิลปกรรม พร้อมนำคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมแสดงในงานเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์สองประเทศ

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “UMK” มาเลเซีย พัฒนาการศึกษาด้านศิลปกรรม

เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมงาน Universiti Malaysia Kelantan International Day 2023 ณ Universiti Malaysia Kelantan (UMK) รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดย มรภ.สงขลา ได้นำศิลปะการแสดงของไทยและการแสดงทางวัฒนธรรมภาคใต้อย่างการรำมโนราห์ไปแสดงในงานดังกล่าว เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายและคุณค่าทางวัฒนธรรม ภายในงานมีการแสดงสินค้าและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจับรางวัล นิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติจากกว่า 10 ประเทศ เวิร์คช็อปการแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมผู้ประกอบการ และบูธต่างๆ

โอกาสเดียวกันนี้ มรภ.สงขลา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านศิลปกรรมร่วมกับ Universiti Malaysia Kelantan โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านภาษาหรือการศึกษาอย่างเป็นทางการด้วยการชำระค่าเล่าเรียนในรูปแบบของนักศึกษาต่างชาติ แลกเปลี่ยนนักวิชาการอาวุโสและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตน และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการทำวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ร่วมกัน การจัดสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาสำหรับโปรแกรมแบบไม่นับหน่วยกิตและโปรแกรมที่มีการนับหน่วยกิต และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics