ม.หาดใหญ่ จัดโครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนเดินทางสู่ปีนัง

Spread the love

ม.หาดใหญ่ จัดโครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนเดินทางสู่ปีนัง

                                                                                                           

 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำคณะสื่อมวลชนร่วมโครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia : USM)   เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้สื่อมวลชนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนการสอนในต่างแดน (Borderless Education) โดยนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินและหลักสูตรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สามารถเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ 1 – 2 ภาคการศึกษา เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในต่างประเทศ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr.Thomas Chow Voon Foo ตำแหน่ง Deputy Dean และ Dr.Azril Ali ตำแหน่ง Programme Chairperson นำคณะเข้าเยี่ยมชม School of Language สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาหลากหลายเชื้อชาติจากทั่วโลกเดินทางมาเรียนที่นี่เป็นจำนวนมากและเข้าชมบรรยากาศการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia : USM)  อีกทั้งพบปะพูดคุยกับนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาโดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษและสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 

 

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน หนึ่งในคณะที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia : USM)  เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา  นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอูตารามาเลเซีย (UUM) หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซียอีกด้วย  การนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษานี้ เป็นโครงการ Students’ mobility abroad ประเภทพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ (Preparations for Professionalism) การเรียนการสอนในต่างแดน หรือ Borderless Education เป็น 1 ใน 10 เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่ม.หาดใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้ผู้เรียนได้ผ่านการฝึกประสบการณ์จริงตามหลักสูตรที่ได้เรียน วัตถุประสงค์ที่สำคัญของโครงการนี้คือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษา  ได้นำภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงและนักศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายต่อยอดอาชีพในต่างประเทศ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics