‘อรุณ บุญชม’ จุฬาราชมนตรี คนที่ 19

Spread the love

‘อรุณ บุญชม’ จุฬาราชมนตรี คนที่ 19
 
“ชาดา” ประกาศผลการประชุมสรรหา “จุฬาราชมนตรี” คนที่ 19 ‘อรุณ บุญชม’ ได้คะแนนท่วมท้น เตรียมนำชื่อส่งนายกฯ เพื่อทูลเกล้าฯต่อไป
 
วันที่ 22 พฤศจิกายน  2566 เวลา09.00 น. ณ อาคารหอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ถนนคลอง 9 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร   โดยมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย เป็นประธาน
 
มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี มี 3 ท่าน ด้วยกัน ประกอบด้วย
หมายเลข1 นายประสาน ศรีเจริญ  ตำแหน่งรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
หมายเลข2 นายอรุณ บุญชม  ตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
หมายเลข3 นายวิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ  ตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเหนือจังหวัดสงขลา
 
 
จากนั้นเวลา 13.10 น.นายชาดา กล่าวว่า ตามที่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 764คน มาแสดงตน ลงคะแนนให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี จำนวน 723 คน นั้น ผลปรากฏว่า
หมายเลข1.นายประสาน ศรีเจริญ ได้ 129 คะแนน
หมายเลข2 นายอรุณ บุญชม ได้ 471 คะเเนน
หมายเลข3 นายวิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ 115 คะแนน
มีบัตรดี 715 ใบ บัตรเสีย 7 ใบ บัตร ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1 ใบ
 
ดังนั้นขอประกาศว่านายอรุณ บุญชม เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในครั้งนี้
 
นายชาดา กล่าวด้วยว่า การประชุมครั้งนี้ถือ เป็นภารกิจ ที่สำคัญสูงสุด และเป็นเกียรติแก่กระทรวงมหาดไทยที่ได้จัดการประชุมสรรหาจุฬาราชมนตรี ซึ่งจุฬาราชมนตรีถือเป็นตำแหน่งผู้นำ กิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ที่อยู่คู่กับสังคมไทย มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นที่เคารพรักเป็นขวัญกำลังใจของพี่น้องชาวไทยมุสลิม  ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความราบรื่นและได้ผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ให้เป็นผู้นำกิจการกระจายอิสลามในประเทศไทย   ตนในนาม ของกระทรวงมหาดไทยขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวมุสลิมที่ได้มีผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนต่อไปและขอขอบคุณกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมกันในวันนี้
 
หลังจากนี้กระทรวงมาไทยจะได้นำเสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรีตามที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นพึงก้าวทูลกระหม่อมเพื่อส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ต่อไป
สุดท้ายนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานความรักความเมตตาความสันติสุขและคุ้มครองท่านให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพและ ขอปิดการประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี
 
‘อรุณ บุญชม’ จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 เตรียมทูลเกล้าฯต่อไป พร้อมเปิดประวัติ
 
สำหรับประวัติ นายอรุณ บุญชม เรียนจบปริญญาตรี สาขาอัลฮะดีษและอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลาม นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เคย อาจารย์สอนอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับระดับ “ซานะวีย์” โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน) เป็นวิทยากรบรรยายศาสนธรรมให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ
 
นอกจากนั้นยังเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลมุห์ซีนีน (สุเหร่าบ้านดอน) กรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการเมืองไทยชารีอะห์ อุปนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
CR/www.bangkokbiznews.com
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics