เปิดอุโมงค์กัลยาณมิตร

เปิดอุโมงค์
Spread the love

 

เปิดแล้ววันนี้ 5 ธันวาคม 2559 อุโมงค์กัลยาณมิตร เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลอดใต้ทางรถไฟในเขตพื้นที่การรถไฟ เชื่อมต่อบริเวณปลายซอย 7 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 กับซอย14 โชคสมาน 5 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เพิ่มความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชน โดยมีขนาดความกว้าง 15.50 เมตร ยาว 17.00 เมตรและมีช่องจราจรเข้าเมืองกว้าง 6.00 เมตร และขาออกเมืองกว้าง 6.00 เมตรเพื่อเชื่อมทางเท้าเพื่อเชื่อมการจราจรระหว่างถนนฝั่งโชคสมานกับถนนรัถการบริเวณหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยมีเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงินกว่า 42 ล้านบาท

เปิดอุโมงค์
เปิดอุโมงค์กัลยาณมิตร

img_0009 img_0010 img_0018 img_0021 img_0032 img_0034 img_0037 img_0038 img_0039 img_0040 img_0041

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics