กอ.รมน.ภาค 4 จัดกิจกรรมพบปะเสวนาสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา เพื่อจัดตั้งครอบครัวข่าว กอ.รมน.ภาค 4 จังหวัดสงขลา

Spread the love

กอ.รมน.ภาค 4 จัดกิจกรรมพบปะเสวนาสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา เพื่อจัดตั้งครอบครัวข่าว กอ.รมน.ภาค 4 จังหวัดสงขลา

ในการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนและช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของกองทัพ

วันที่  20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.   ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 60 ท่าน และ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ของ มณฑลทหารบกที่ 42 ,กอ.รมน.จว.ส.ข.,หน่วย ร.5,ร.5 พัน.1 และ พัน.พัฒนา 4 เข้าร่วมประชุมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นภายในภาค 4 โดยมี พันเอก ภัทรชัย แทนขำ ผู้อำนวยการกองกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นผู้แทน ในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กอ.รมน.ภาค 4 จัดกิจกรรมพบปะเสวนาสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา เพื่อจัดตั้งครอบครัวข่าว กอ.รมน.ภาค 4 จังหวัดสงขลา กอ.รมน.ภาค 4 จัดกิจกรรมพบปะเสวนาสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา เพื่อจัดตั้งครอบครัวข่าว กอ.รมน.ภาค 4 จังหวัดสงขลา

 

เริ่มกล่าวต้อนรับโดย นายธนกฤต เลิศไกรธนาภา   ประธานมูลนิธิชาวใต้นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ กรรมการบริหารสมาคมชาวใต้ ที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์ธันเดอร์นิวส์ และกล่าวสรุปแนวทางโดย นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย   หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคใต้สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทัพให้เกิดการสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลาย ในกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อเสนอแนะของการที่ “สื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยทหารได้อย่างไร “และ “สื่อจะทำงานกับหน่วยทหารในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างไร” ทั้งนี้ สื่อมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการเผยแพร่กิจกรรมของกองทัพ รวมถึงข่าวสารที่เป็นผลงานของกองทัพในช่องทางที่สื่อมวลชนมีอยู่ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน

พันเอกภัทรชัย แทนขำ กล่าวว่า”การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่ 3 ต่อจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และหลังจากนี้จะไปที่จังหวัดสตูล ซึ่ง กอ.รมน.ภาค 4 จะเป็นโซ่ข้อกลาง เพื่อเชื่อมต่อสื่อมวลชนทั้ง 14 จังหวัด และมีการจัดตั้งคณะกรรมการสื่อมวลชน กอ.รมน.ภาค 4 เพื่อกำหนดแนวทางให้สื่อนำเสนอข่าวไปในทิศทางเดียวกัน เป็นสื่อสร้างสรรค์ในเชิงบวก เพื่อรักษาความมั่นคงภายใน และการเข้าถึงพี่ประชาชนโดยมีสื่อเป็นแกนกลางโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยทหารทุกหน่วยกับสื่อในพื้นที่จะทำงานร่วมกัน ซึ่งทหารจะทำหน้าที่ผลิตสื่อทั้งเรื่องของการช่วยเหลือประชาชน เรื่องภารกิจการรักษาความมั่นคงให้กับสื่อมวลชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และพี่น้องประชาชน”

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics