“เกษตร” มรภ.สงขลา บริการวิชาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สงขลา ให้ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ประโยชน์

“เกษตร” มรภ.สงขลา บริการวิชาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สงขลา ให้ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ประโยชน์
Spread the love

“เกษตร” มรภ.สงขลา บริการวิชาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สงขลา ให้ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ประโยชน์

“เกษตร” มรภ.สงขลา บริการวิชาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สงขลา ให้ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ประโยชน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา รับคำเชิญศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สงขลา บรรยายให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ พร้อมสาธิตทำปุ๋ยหมัก หวังช่วยให้สามารถทำเองได้

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชหมด คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ขุนหลัด นักวิชาการเกษตร นายทิตย์ธิพงศ์ ประเสริฐศิลป์ ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มรภ.สงขลา ได้รับเชิญจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ไปบรรยายให้ความรู้หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากธรรมชาติ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา

“เกษตร” มรภ.สงขลา บริการวิชาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สงขลา ให้ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ประโยชน์

ในการนี้ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำปุ๋ยชีวภาพและขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และวิธีการใช้และเก็บรักษาคุณภาพปุ๋ยชีวภาพ พร้อมทั้งมีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักให้กับทางกลุ่มฯ เพื่อให้สามารถลงมือปฏิบัติเองได้ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics