มูลนิธิข้าวไทยฯ จัดการประชุมเวทีข้าวไทย 2566

 มูลนิธิข้าวไทยฯ จัดการประชุมเวทีข้าวไทย 2566
Spread the love

 มูลนิธิข้าวไทยฯ จัดการประชุมเวทีข้าวไทย 2566

ผนึกกำลังองค์กรเครือข่ายจัดเสวนา ชาวนาไทยในอนาคต” และ อนาคตของการค้าข้าวไทย

พร้อมโชว์นิทรรศการเทคโนโลยีสมัยใหม่

 มูลนิธิข้าวไทยฯ จัดการประชุมเวทีข้าวไทย 2566

 

             มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2566 ภายใต้แนวคิด อนาคตข้าวไทย : โอกาสและความท้าทาย” โดยในงานจะมีเสวนากลุ่ม 2 ชุดคือ ชาวนาไทยในอนาคต และ ”อนาคตของการค้าข้าวไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมข้าวไทยและชาวนารุ่นใหม่ร่วมเป็นวิทยากรอย่างคับคั่งได้แก่ ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา  รศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ คุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา คุณนฤมล ฉัตรวิไล คุณสุภชัย ปิติวุฒิ คุณวัลลภ มานะธัญญา  คุณวันนิวัติ กิตติเรียงลาภ คุณนิพนธ์ สมิทธาพิพัฒน์ คุณยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง และคุณสุทธิ สานกิ่งทอง     อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากองค์กรภาคีเครือข่ายมากมายได้แก่

 

·      นิทรรศการ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สร้างวิถีสู่อนาคตชาวนาไทย” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

·      แอปพลิเคชั่นไลน์บอทโรคข้าว จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

·      แอปพลิเคชั่น ALLRice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย จากกรมการข้าว

·      การพัฒนาชุดตรวจการปนเปื้อนของข้าวหอมมะลิไทยเพื่อการส่งออก จากกรมการข้าว

·      คาร์บอนเครดิตในนาข้าว(ลดโลกร้อน) และเทคโนโลยีดาวเทียมโดรนจาก บริษัท วรุณา (ประเทศไทยจำกัด

·      เครื่องจักรกลและดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการทำนา จากบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ซึ่งงานจัดขึ้นในวันที่ 13 ธ.ค. 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีในรูปแบบออนไลน์ ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics