วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา MOU สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา

Spread the love

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา MOU สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566    นางอมรรัตน์  จันวัฒนะ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วย นายชาญวิทูล  สุขสว่างไกร  นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา กับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา ภายใต้โครงการการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566  ถือเป็น 1 ในการดำเนินงานขับเคลื่อน “8 วาระงานพัฒนาอาชีวะ” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
โดยมี รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา MOU สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา MOU สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics