ม.ทักษิณ เจรจาความร่วมมือ กับ Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ขับเคลื่อนการวิจัยและวางแผนทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่น

ม.ทักษิณ เจรจาความร่วมมือ กับ Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ขับเคลื่อนการวิจัยและวางแผนทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่น
Spread the love

ม.ทักษิณ เจรจาความร่วมมือ กับ Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ขับเคลื่อนการวิจัยและวางแผนทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่น

                  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เดินทางไปเยือน Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเจรจาความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวางแผนทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่น 

                 นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย เหมือนมาศ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และ อาจารย์ ดร. นฤมล อินทรัตน์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุน WTUN Exchange Programme 2022/23 ในหัวข้อ Collaboration and Research ณ Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งได้นำเสนองานวิจัยให้แก่  Assoc. Prof. Alicia Klimkowucz, Faculty of Engineering, Shibaura Institute of Technology และทีมนักวิจัยญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมงานกันต่อไป

                  🇯🇵Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณอย่างเป็นทางการ และจะส่งตัวแทนเข้าร่วมงาน The Open International Joint Symposium between Thailand and Japan 2023 on “Glocalization: Implementation of Basic Research, Technology, and Innovation for Sustainable Development” ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 นี้

ม.ทักษิณ เจรจาความร่วมมือ กับ Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ขับเคลื่อนการวิจัยและวางแผนทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่น

                สำหรับทุน WTUN Exchange Programme 2022/23 เป็นทุนที่อยู่ภายใต้เครือข่าย World Technology Universities Network (WTUN) ซึ่งเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมเป็นสมาชิก เช่น มหาวิทยาลัยในประเทศ Brazil, Ireland, Austria, Germany, UK, Australia, Japan, Taiwan, Malaysia, Indonesia Bahrain, Zimbabwe India และประเทศไทย รวมถึงมหาวิทยาลัยทักษิณ แต่ละปีทางเครือข่ายจะมีกิจกรรมและทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เช่น ทุนแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่าย และทุนวิจัยให้แก่ประเทศสมาชิก เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน และสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ให้สอดรับกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics