กลุ่ม ปตท. เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมโฆษณ์ เพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสิงหนครแห่งใหม่

กลุ่ม ปตท. เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมโฆษณ์ เพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสิงหนครแห่งใหม่
Spread the love

กลุ่ม ปตท. เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมโฆษณ์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญ 40 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสิงหนครแห่งใหม่
 
กลุ่ม ปตท. เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมโฆษณ์ เพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสิงหนครแห่งใหม่ กลุ่ม ปตท. เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมโฆษณ์ เพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสิงหนครแห่งใหม่
 
วันนี้ (12 พ.ย.66) กลุ่ม ปตท. นำโดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2566 ณ วัดธรรมโฆษณ์ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญทอดกฐิน จำนวน 40 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสิงหนครแห่งใหม่ โดยมี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีจิตศรัทธาร่วมในงานเป็นจำนวนมาก
 
กลุ่ม ปตท. เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมโฆษณ์ เพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสิงหนครแห่งใหม่
 
สืบเนื่องจากโรงพยาบาลสิงหนคร เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ.2538 ตลอดเวลาที่ผ่านมา ชาวสิงหนครประสบปัญหาในการเข้ารับบริการ เนื่องจากโรงพยาบาลอยู่ห่างไกลจากถนนสายหลัก จึงทำให้เดินทางไม่สะดวก ยากในการเข้าถึงการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยวิกฤตเฉียบพลัน เสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขลาแทน
 
ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการขยายบริการของโรงพยาบาลสิงหนคร ไปอยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลข 408 เพื่อตั้งเป็นโรงพยาบาลสิงหนคร (ส่วนหน้า) โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ปี 2565 ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. จึงได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยร่วมสมทบทุนบริจาคเป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาค 8,499,999 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 48,499,999 บาท เพื่อสมทบทุนการสร้างอาคารผู้ป่วยใน (อาคารพ่อท่านคง โกกนุตฺโต) ณ โรงพยาบาลสิงหนครแห่งใหม่ อีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่ต่อไป
 
ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว
ทีปรกร จันทร์ชนะ/ภาพ
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics