เทศบาลระโนดเปิดงานประเพณีลากพระแข่งเรือ

เทศบาลระโนดเปิดงานประเพณีลากพระแข่งเรือ
Spread the love

เทศบาลระโนดเปิดงานประเพณีลากพระแข่งเรือ
 
 
      วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลระโนด จัดงานประเพณีลากพระสุดยิ่งใหญ่ สืบสานประเพณีท้องถิ่นของชาวระโนดให้คงอยู่สืบไป ภายใต้การนำของ นายสุพจน์ นวลทอง นายกเทศมนตรีตำบลระโนด
 
เทศบาลระโนดเปิดงานประเพณีลากพระแข่งเรือ
 
 โดยมี นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอระโนด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลระโนด นายพีระศักดิ์ บุญศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (เขตอำเภอระโนด) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าร่วม ณ เวทีกลางแจ้งเทศบาลตำบลระโนด
 
เทศบาลระโนดเปิดงานประเพณีลากพระแข่งเรือ
 
  งานประเพณีลากพระ ถือได้ว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวอำเภอระโนดเป็นที่เลื่องลือกล่าวขานถึงอำเภอใกล้เคียงและจังหวัดรอบนอก สร้างความภาคภูมิใจของชาวระโนด ผู้ซึ่งสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และยิ่งเหนือสิ่งอื่นใด ทางฝ่ายคณะกรรมการจัดงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่างรู้สึกสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดเรือทรงพระทางบก และพระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดเรือทรงพระทางน้ำ นับเป็นสิริมงคลต่อพสกนิกรชาวอำเภอระโนดอย่างหาที่สุดมิได้
 
เทศบาลระโนดเปิดงานประเพณีลากพระแข่งเรือ
 
🔸 สำหรับงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2566 นี้ เทศบาลตำบลระโนดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดงานประเพณีลากพระขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของชาวอำเภอระโนดที่ได้สืบทอดกันมาช้านาน เพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังได้รู้จักและได้สืบทอดในรุ่นต่อๆ ไป
 
เทศบาลระโนดเปิดงานประเพณีลากพระแข่งเรือ เทศบาลระโนดเปิดงานประเพณีลากพระแข่งเรือ
เทศบาลระโนดเปิดงานประเพณีลากพระแข่งเรือ
 
🔸 ภายในงานจัดโครงการการประกวดและการแข่งขัน งานประเพณีลากพระประจำปี 2566 และโครงการการแข่งขันกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. ประกวดเรือทรงพระทางบกและเรือทรงพระทางน้ำ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ประกวดกลองยาว
3. การแข่งขันแทงต้ม
4. การแข่งขันเรือพาย 12 ฝีพาย
5. การแข่งขันเรือหางยาว
6. การแข่งขันเรือหัวใบ้ท้ายบอด
7. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งคาบสมุทรสทิงพระ
8. การแสดงบนเวที มหรสพ ดนตรี จากคณะต่าง ๆ
9. การจำหน่ายสินค้าโอทอปจากพื้นที่ต่าง ๆ
 
 
🙏🏻 การจัดงานครั้งนี้ เทศบาลตำบลระโนดได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดถึงพ่อค้า ประชาชน โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริม / อนุรักษ์ ประเพณีลากพระให้อยู่เคียงคู่กับถิ่นใต้ตลอดไป
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics