มรภ.สงขลา สืบสานประเพณีแข่งเรือ ชักพระคู่เต่า

มรภ.สงขลา สืบสานประเพณีแข่งเรือ ชักพระคู่เต่า
Spread the love

มรภ.สงขลา สืบสานประเพณีแข่งเรือ ชักพระคู่เต่า

นำเสนอผลงานสร้างสรรค์การแสดงเพลงเรือ สื่ออัตลักษณ์บ้านแหลมโพธิ์

มรภ.สงขลา ร่วมสืบสานประเพณีแข่งเรือ ชักพระคู่เต่า หวังต่อยอดและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเต็มการแสดงทางวัฒนธรรม พร้อมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์การแสดงเพลงเรือที่สื่อถึงอัตลักษณ์บ้านแหลมโพธิ์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ผศ.พิเชษฐ์  จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย นายไพโรจน์  รัตนภิรมย์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดร.เฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มรภ.สงขลา ร่วมงานประเพณีแข่งเรือ ชักพระคู่เต่า ประจำปี 2566 ณ ชุมชนหาดแหลมโพธิ์ ต.คู่เต่า อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ซึ่งงานดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มรภ.สงขลา และเทศบาลตำบลคูเต่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาบ้านแหลมโพธิ์

ภายในงานมีการลากพระทางน้ำ การประกวดขับร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์ การทอดกฐินสามัคคี เสวนาวิชาการ และการแสดงทางวัฒนธรรม โดยในงานนี้ มรภ.สงขลา ได้สนับสนุนการแสดงระบำขับเพลงแข่งเรือยาวรำโนรา และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์การแสดงเพลงเรือที่สื่อถึงอัตลักษณ์บ้านแหลมโพธิ์ ผลงานโดย อาจารย์วริสรา ศรีชัย อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics