มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-20 ต.ค. 66

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-20 ต.ค. 66
Spread the love

 

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-20 ต.ค. 66
 
มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ให้แก่ข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ. พื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง สตูล เปิดรับรุ่นละ 190 คน จำนวน 3 รุ่น สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-20 ตุลาคม 2566
 
มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-20 ต.ค. 66
 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ เครือข่าย มรภ.สงขลา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง และ สตูล โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://obec.bsru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 20 ตุลาคม 2566 รุ่นละ 190 คน จำนวน 3 รุ่น สถานที่พัฒนา ออนไซต์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักวิทยบริการ มรภ.สงขลา และ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ฟรีค่าลงทะเบียน ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส่วนค่าเดินทาง/ที่พัก เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด
 
 
               สำหรับหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย โมดูล 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (เป้าหมาย 550 คน) รุ่น 1 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 รุ่น 2 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 รุ่น 3 วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2566 โมดูล 2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา (เป้าหมายต่อเนื่องจากโมดูล 1) รุ่น 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 รุ่น 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2566 รุ่น 3 วันที่ 22 ธันวาคม 2566 Online ปลายธันวาคม 2566-มกราคม 2567 โมดูล 3 การนิเทศติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (เป้าหมาย 220 คน) ช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 
               สอบถามรายรายละเอียดเติมได้จากผู้ประสานงานโครงการ นายมูฮัมมัดอูซัยรี ลอแม โทร. 083-1945817 นางสาวนุชรี อินทรสมบัติ โทร. 091-0470006
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics