ผหญ.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO

ผหญ.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO
Spread the love

ผหญ.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO
 
วันที่ 16 ตุลาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2019  และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ประจำปีงบประมาณ 2566
 
ผหญ.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO ผหญ.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO
ผหญ.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO
ผหญ.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO ผหญ.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO
 
 
โดย ฝ่ายพัฒนาบุคคล ทอท. ร่วมกับ ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่
———————————
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics