ดร.ไพร พัฒโน นำสื่อมวลชนดูการปรับปรุงผิวการจราจรแบบรีไซคลิ้ง

Spread the love

ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นำสื่อมวลชนดูการทำผิวการจราจรแนวใหม่

ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายอดุลศักดิ์ มูเก็ม รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายธานินทร์ สุขวรรณโณ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง วิศวกรโยธาเทศบาลนครหาดใหญ่ คณะกรรมการชุมชนและผู้รับจ้าง ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูการก่อสร้างการปรับปรุงผิวการจราจรแบบรีไซคลิ้ง ซึ่งเป็นการลอกหน้าผิววัสดุเดิมแล้วนำมาคลุกกับปูนซีเมนต์ แล้วบดอัดกับพื้นที่เดิมและราดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ถนนมีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ดี เป็นวิธีการที่กรมทางหลวงใช้ในปัจจุบัน


ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรี กล่าวเสริมว่า ถนนโชคสมาน 5 นี้ เป็นถนนสายหลักและเป็นหัวใจของประชาชนที่อยู่ในชุมชนโชคสมาน สามารถแบ่งเบาการจราจรที่จะสามารถเข้าเมืองได้เส้นทางหนึ่ง เป็นเส้นทางที่นำผู้ป่วยสู่โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้รวดเร็ว แต่ผิวการจราจรชำรุด ขรุขระ มีปัญหาการระบายน้ำ เทศบาลนครหาดใหญ่จึงตั้งงบประมาณในปี 2560 และรีบดำเนินการหาผู้รับจ้างมาดำเนินการ โดยในขณะนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้นำวิธีการปรับปรุงพิ้นผิวการจราจรที่มีคุณภาพและได้ผลดีมาใช้ พร้อมกับมองว่าถนนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ใช้มานาน เทศบาลฯกำลังดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม ให้ได้มาตรฐาน ให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก มีความปลอดภัยมากขึ้น
ถนนโชคสมาน 5 นี้ จะเริ่มต้นตั้งแต่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัดยาเม๊าะไปจนถึงใต้สะพานสัจจกุล มีความยาว 1,326 เมตร ความกว้างประมาณ 8 เมตร พร้อมช่องรับน้ำลงท่อระบายน้ำทั้ง 2 ข้าง งบประมาณค่าก่อสร้าง 7,030,000 บาท โดยการดำเนินการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกตั้งแต่ทางแยกอุโมงค์กัลยาณมิตรไปจนถึงใต้สะพานสัจจกุล จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นี้ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ทางแยกอุโมงค์กัลยาณมิตรไปจนถึงปากซอย 4 โชคสมาน 5 จะแล้งเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมี ร.ท.จิรเวชณ์ มีวาสนา วิศวกรโยธาชำนาญการ และนายสุขโข อุนทรีจันทร์ จากสำนักการช่างเป็นผู้ควบคุมงาน
สำหรับการก่อสร้างในลักษณะนี้อาจจะไม่ได้ดำเนินการในช่วงที่มีฝนตก เพราะปูนซีเมนต์ที่ผสมกับวัสดุเดิมต้องมีความแห้ง ตามคุณลักษณะส่วนผสม หากมีน้ำผสมลงไปจะทำให้ชั้นพิ้นผิวนี้ไม่มีคุณสมบัติความคงทน แตกง่าย จากนั้นเมื่อบดอัดเรียบร้อยแล้วก็จะทำการบ่มให้มีความแข็งแรงไม่เกิน 7 วัน ก็จะทำการราดผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ เทศบาลนครหาดใหญ่จึงขออภัยแก่ประชาชน และผู้สัญจรไปมาในช่วงระยะเวลานี้ ที่จะมีฝุ่นละอองและเครื่องจักรขนาดใหญ่ปฏิบัติงานกีดขวางการจราจรด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics