กฟผ.สนับสนุนวิจัย “ปะการังเทียม” หวังเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเลชายฝั่งอำเภอเทพา

Spread the love

โครงการโรงไฟฟ้าเทพา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) จังหวัดสงขลา สนับสนุนการทำปะการังเทียมเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลฝั่งอ่าวไทย เตรียมนำไปใช้ในพื้นที่อำเภอเทพาใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเกาะแลหนัง ตำบลคลองประดู่ ตำบลปากบางเทพา โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง โรงไฟฟ้าเทพา กฟผ. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติฯโครงการฯนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “งานวิจัยการใช้ปะการังเทียมเพื่อบูรณะทรัพยากรชายฝั่ง กรณีศึกษาชายฝั่งทะเล อ.เทพา จ.สงขลา” กฟผ.สนับสนุนงบประมาณในงานวิจัยดังกล่าว เป็นเงิน 19.91ล้านบาท สำหรับปะการังเทียมที่ผลิตขึ้นนื้ ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต วัสดุทำจากปูนซีเมนต์นำมาประกอบเป็นทรงโดมจำนวน 18 ชิ้น และได้มีการทดสอบปะการังเทียมทั้งในห้องปฏิบัติการ และในทะเล เช่น ชายหาดชะอำ จ.เพชรบุรี และเกาะไข่ จ.ชุมพร ผลการทดสอบปรากฎว่า มีทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน มีสัตว์น้ำหลากชนิดเข้ามาเป็นจำนวนมาก เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำไปวางในทะเลน้ำลึกประมาณ 10-12 เมตรห่างจากชายฝั่งประมาณ 300 เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตปะการังเทียมโดยชุมชนในพื้นที่ ในอนาคตอันไกล้โรงไฟฟ้าเทพาเตรียมแผนนำไปใช้ในทะเลอำเภอเทพา เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำ เสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics