งานแถลงข่าว การสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ที่มาพักโรงแรมในอำเภอหาดใหญ่

Spread the love

 
งานแถลงข่าวการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาพักโรงแรมในอำเภอหาดใหญ่
“กรณี โรงแรมใช้เป็น Hospital และ Community Isolation”
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564  ณ ห้องไซตูน ชั้น 4 โรงแรมญันนะตีย์   โดยมี
1.รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ   รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
2.นายสุเมธ อุ่นเสียม    ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่
3.แพทย์หญิงหทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลหาดใหญ่
4.นายมานะ หะสาเมาะ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
 
 
              ได้ลงพื้นที่ สร้างความมั่่นใจแก่นักท่องเที่ยว และผู้ใช้บริการโรงแรม ในเขตอำเภอหาดใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงแรมที่เป็น Hospitel มาก่อนและปิดบริการเพื่อเปิดบริการเป็นโรงแรมเป็นปกติ  ซึ่งได้ตรวจประเมินโรงแรมตามมาตรการความปลอดภัย(Covid Free Setting) ทั้ง 3 ด้าน คือ
มาตรการด้านอนามัสิ่งแวดล้อม,
มาตรการด้านผู้ให้บริการ (พนักงาน),
มาตรการด้านผู้ใช้บริการ(ลูกค้า)
และสุ่มตรวจหาเชื้อ covid-19 บริเวณพื้นผิวในสิ่งแวดล้อม ด้วยเครื่องมือชุดตรวจโควิดในสิ่งแวดล้อมแบบพกพา เช่น บริเวณเคาเตอร์เช็คอินโรงแรม, ห้องนอน, ห้องน้ำ, ล็อบบี้ และห้องอาหาร เป็นต้น ในเบื้องต้นได้ลงประเมินโรงแรมจำนวน 5 แห่ง
 
 
ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด สนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนและสถานประกอบกิจการดำเนินการตาม “มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล” (Universal Prevention for COVID – 19) และ “มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร” (Covid Free Setting) ประกอบด้วย COVID-Free Environment ,COVID-Free Personnel,COVID-Free Customer เพื่อให้มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี และรองรับต่อมาตรการที่จะมีการผ่อนคลายและเปิดสถานประกอบการต่าง ๆ
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts