มูลนิธิทนายกองทัพธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถวายความรู้เรื่อง “กฎหมายและวิชาการ”

Spread the love

มูลนิธิทนายกองทัพธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถวายความรู้เรื่อง “กฎหมายและวิชาการ”
ดูแลบำรุงรักษา พระพุทธศาสนา ป้องปรามกำจัดพุทธบริษัทสี่ ที่จะมาทำลายพระพุทธศาสนา
 

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม  2566 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้จัดให้มีโครงการ  ถวายความรู้เรื่องกฏหมายและวิชาการแก่พระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด และประชาชน (ครั้งที่3)  โดยมี ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เป็นเจ้าของสถานที่  มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน  สัตยารักษ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ

สำหรับการถวายความรู้ในครั้งนี้ได้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิฯ   นายชาญณรงค์  แก่นทอง อุปนายกสภา สถาปนิก ประธานอนุกรรมการสถาปนิกอาสาและผู้เชี่ยวชาย ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม ของกระทรวงยุติธรรม  นายวิวัฒน์  จิตนวล  กรรมการสภาสถาปนิก    ทนาย ดร.ประยุทธ  ประเทศเสนา  ทนายกองทัพธรรม กทม.  ดร.ประกาย  ณ สงขลา เลขานุการ ทนายกองทัพธรรม  

ด้านทนายความอนันต์ชัย  ไชยเดช  ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม  กล่าววัตถุของโครงการฯ  เพื่อ ดูแล บำรุง รักษา พระพุทธศาสนา ป้องปราบ กำจัดพุทธบริษัทสี่ ที่จะมาทำลายพระพุทธศาสนา และอีก 8 ข้อ ซึ่งเห็นว่า จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานและมูลนิธิทนายกองทัพธรรม เข้าไปแก้ไขปัญหา ด้านพระพุทธศาสนา หลายคดี หลายเรื่อง ที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่า พระสังฆาธิการ  พระภิกษุ สามเณร ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฏหมาย กฏมหาเถรสมาคม พระธรรมวินัย  จะได้มีองค์ความรู้เป็นประสบการณ์จริง ไม่ใช่เพียงแค่ในตำราเท่านั้น

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics