คณะวิทย์ มรภ.สงขลา MOU “Universiti Teknologi MARA” มาเลเซีย ด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย ร่วมกันในอนาคต

คณะวิทย์ มรภ.สงขลา MOU “Universiti Teknologi MARA” มาเลเซีย ด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย ร่วมกันในอนาคต
Spread the love

คณะวิทย์ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “Universiti Teknologi MARA” มาเลเซียแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคต

คณะวิทย์ มรภ.สงขลา MOU “Universiti Teknologi MARA” มาเลเซีย ด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย ร่วมกันในอนาคต

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ Universiti Teknologi MAR ประเทศมาเลเซีย จับมือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในอนาคต

คณะวิทย์ มรภ.สงขลา MOU “Universiti Teknologi MARA” มาเลเซีย ด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย ร่วมกันในอนาคต คณะวิทย์ มรภ.สงขลา MOU “Universiti Teknologi MARA” มาเลเซีย ด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย ร่วมกันในอนาคต

เมื่อวันที่ 13-16 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดีและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding ร่วมกับ Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งหารือร่วมกับ Dean, Faculty of Heath Science, Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย ในการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในอนาคต

คณะวิทย์ มรภ.สงขลา MOU “Universiti Teknologi MARA” มาเลเซีย ด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย ร่วมกันในอนาคต คณะวิทย์ มรภ.สงขลา MOU “Universiti Teknologi MARA” มาเลเซีย ด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย ร่วมกันในอนาคต

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา มีแนวคิดในการทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมืออื่น ๆ ในอนาคต เช่น การศึกษาดูงาน การเข้าฝึกงาน การเข้าร่วมการเรียนรู้ระยะสั้น หรือการศึกษาต่อของนักศึกษาในหน่วยงานต่างชาติ ให้เพิ่มขึ้น ดังนั้น การทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตพื้นที่ ๆ ติดกับภาคใต้ของประเทศไทย เช่น ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความพร้อมได้มีโอกาสเข้าร่วม เพื่อช่วยในการจูงใจให้ตนเองและเพื่อน ๆ ในคณะฯ ได้พัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวเนื่องกับทางต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics