นายนิพนธ์  บุญญามณี(มท.2) ขอบคุณ ฯพณฯหม่า เฟิ่งชุน กงสุลฯประจำจังหวัดสงขลา

Spread the love

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 14.00 น. นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีข่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เข้าพบกับ ฯพณฯหม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เพื่อขอบคุณที่ทางรัฐบาลจีนได้ให้ความช่วยเหลือ ในเรื่องของการศึกษา โดยการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มามอบให้กับ ศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา รวมถึงปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ หลังจากที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้กล่าวช่วงหนึ่งว่า ในเรื่องของการระบาดจากโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์ กันอย่างใกล้ชิด และต้องถือว่าประเทศจีนได้ประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคโควิด-19 ได้อย่างดี

ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้ถอดบทเรียนมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือว่าได้ผลระดับหนึ่ง ที่สามารถควบคุมโรคเอาไว้ได้ จนขณะนี้เราไม่พบผู้ติดเชื้อมาแล้ว 61 วัน นอกจากการตรวจพบผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ แต่ก็มีการกักตัวไว้ 14 วัน ตามระบบ ก็สามารถควบคุมการระบาดได้ในระดับหนึ่ง จึงถือว่าทั้ง 2 ประเทศ มีความใกล้เคียงกัน ในการที่จะดูแลพื้นที่ จึงต้องขอขอบคุณ แต่สิ่งสำคัญที่ทานกงสุลได้กล่าวถึงคือ เราจะรักษาสถานการณ์ให้มันเป็นอยู่แบบนี้ไม่ได้ เพราะปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องดูแล ธุรกิจ การค้าการขายของทั้งสองประเทศ ก็ยังต้องมีความใกล้ชิดกันอยู่ ทั้งเรื่องของอาหาร เรื่องของเศรษฐกิจ รวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยว ส่วนพืชทางการเกษตรหลายตัวซึ่งมีตลาดใหญ่อยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการปรึกษาในเรื่องอื่นอีกหลายเรื่อง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts