ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปลูกป่าปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปลูกป่าปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Spread the love

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปลูกป่าปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปลูกป่าปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปลูกป่าปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 (เวลา 09.10 น.) นาวาอากาศโท รณกร  เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานจัดกิจกรรม “ปลูกป่าปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 และเพื่อขยายพันธุ์ลูกปูม้าคืนสู่ธรรมชาติสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำให้กับแหล่งธรรมชาติในทะเลสาบ เป็นการสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศของป่าชายเลน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบนหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปลูกป่าปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปลูกป่าปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปลูกป่าปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปลูกป่าปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปลูกป่าปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics