มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย
Spread the love

หลักสูตรประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย

หลักสูตรประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ ผนึกกำลัง 4 มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ดร.รัชชพงษ์  ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำทีมคณาจารย์หลักสูตรประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม นำโดย ผศ.วสิน ทับวงษ์ ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ในหลักสูตร ได้แก่ ดร.กัลย์วดี เรืองเดช ผศ.ปิยกุล จันทบูรณ์ อ.นันทยา ศรีวารินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณโดยมี ผศ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดี ร่วมทำความร่วมมือกับเครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยาและสังคม วิทยาภาคใต้

นอกจากนั้น ยังมีเครือข่ายความร่วมมืออีก 4 หน่วยงานคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics