เปิดแล้ว การแข่งขันวอลเลย์บอล สาวเหล็ก NO L CUP BY THAI PBS #SEASON 4

Spread the love

 

        วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา  ดร.นิวัฒน์  สวัสดิ์แล้ว  รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชุนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด VOLLEYBALL สาวเหล็ก NO L CUP BY THAI PBS #SEASON 4  การแข่งขันไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่พนัน (ชิงแชมป์ภาคใต้) 

        การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่พนัน (ชิงแชมป์ภาคใต้) “สาวเหล็ก” NO L CUP BY THAI PBS   #SEASON 4  จัดขึ้นโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS กรมพลศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อ

1.ให้เกิดกิจกรรมต้นแบบในพื้นที่ ขยายผลสู่งานกีฬาปลอดเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด ในชุมชนและสถานศึกษา

2.เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษา ชุมชน เครือข่าย ภาคประชาสังคม เครือข่ายนักกีฬาวอลเลย์บอล

3.เกิดนักกีฬาต้นแบบ ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่พนัน เป็นต้นแบบให้แก่นักกีฬาเยาวชนรุ่นหลัง

         ซึ่งกำหนดจัดแข่งขันทั้งหมด 5 สนาม แยกเป็นการแข่งขันในรอบคิดเลือก 4 สนาม ได้แก่ โซนภาคเหนือ โซนภาคอีสาน โซนภาคกลาง โซนภาคใต้ และปิดท้ายด้วยสนามชิงแชมป์ประเทศไทย โดยทั้ง 5 สนามจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facdbook Live ผ่านเพจ สาวเหล็ก NO L CUP BY THAI PBS  และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS  จัดการแข่งขันขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2566 

        สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ เป็นของโซนภาคใต้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้น 10 ทีม ได้แก่

1.ทีม รร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา  2.ทีม เทพพิทยา ซาเล้ง   3. ทีมราชภัฏสงขลา SKRU จังหวัดสงขลา  4.ทีมเจ้าสำอาง ชุดเล็ก จังหวัดสงขลา   5.ทีมสภาพันธ์ VR B

6.ทีมมิดฟิว   7.ทีมนิปปอน SB.VC จังหวัดปัตตานี   8.ทีมเจ้าสำอาง จังหวัดสงขลา   9.ทีมสภาพันธ์ VR B   10.ทีม นารีพิฆาตร VC จังหวัดกระบี่

        รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 200 คน แข่งขันเพื่อคัดเลือกหาตัวแทนภาคใต้จำนวน 2 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ณ จังหวัดราชบุรีในลำดับต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics