รร.สาธิต มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ ตชด.ที่ 43 จัดแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วมประชุมพัฒนาเด็กและเยาวชน

รร.สาธิต มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ ตชด.ที่ 43 จัดแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วมประชุมพัฒนาเด็กและเยาวชน
Spread the love

รร.สาธิต มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ ตชด.ที่ 43 จัดแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วมประชุมพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ

รร.สาธิต มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ ตชด.ที่ 43 จัดแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วมประชุมพัฒนาเด็กและเยาวชน รร.สาธิต มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ ตชด.ที่ 43 จัดแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วมประชุมพัฒนาเด็กและเยาวชน

โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ ตชด.ที่ 43 จัดแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วมประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

รร.สาธิต มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ ตชด.ที่ 43 จัดแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วมประชุมพัฒนาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 (ตชด.) จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ สงขลา)

รร.สาธิต มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ ตชด.ที่ 43 จัดแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วมประชุมพัฒนาเด็กและเยาวชน รร.สาธิต มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ ตชด.ที่ 43 จัดแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนร่วมประชุมพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในการนี้ โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา ได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่จัดการแข่งขัน โดยมีคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics