มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Spread the love

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อธิการฯ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2566) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มรภ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงินพานพุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความตอนหนึ่งว่า “….ให้แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานงานให้เข้าเป้า ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน” แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ทรงสนพระทัยระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดยทอดพระเนตรเห็นถึงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างดี และทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้วิชาการ และเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิภัย และอุปัทวันตรายใดๆ ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมพรรษายั่งยืนนาน พระบารมีแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงชนชาวไทยสืบไป

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics