ม.หาดใหญ่ร่วมถวายพระพรและพิธีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Spread the love

ม.หาดใหญ่ร่วมถวายพระพรและพิธีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
                 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Blue Ocean ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และ  พิธีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics