ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

Spread the love

 
    วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 (เวลา 18.00 น.) นายไพโรจน์  รักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนปฎิบัติการเขตการบินท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผอก.สปข.ทหญ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.)    ร่วมพิธีวางพารพุ่มถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 
ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
 
     นางเพชรจนา พัชนะ เจ้าหน้าที่บริหาร 7 ส่วนบริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (จทบ.7 สทอ.ทหญ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ณ ศาลาประชาคมอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics