ผหญ. รณรงค์การกำจัด FOD : Foreign Object Debris

ผหญ. รณรงค์การกำจัด FOD : Foreign Object Debris
Spread the love

                   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 (เวลา 09.30 น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรณรงค์การกำจัด FOD : Foreign Object Debris ในเขตลานจอดอากาศยาน ทหญ. ประจำปีงบประมาณ 2566

ผหญ. รณรงค์การกำจัด FOD : Foreign Object Debris ผหญ. รณรงค์การกำจัด FOD : Foreign Object Debris

                   โดยมีกิจกรรม FOD Walk ในเขตลานจอดอากาศยานและพื้นที่ข้างเคียง เพื่อกำจัดวัตถุแปลกปลอมในเขตลานจอดอากาศยาน เป็นภารกิจสำคัญในการให้บริการแก่อากาศยานทุกประเภทที่ทำการบินขึ้น-ลง ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออากาศยาน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในลานจอดอากาศยาน

ผหญ. รณรงค์การกำจัด FOD : Foreign Object Debris

                   โดยมีผู้บริหาร พนักงานและลูกกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่   บริษัท/สายการบิน หน่วยงานราชการ  ผู้ประกอบการภาคพื้นในเขตลานจอดอากาศยาน และผู้เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมกิจกรรรม ฯ ณ ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics