โรงไฟฟ้าเทพานำกลุ่มส่งเสริมเกษตรแบบชีววิถึบ้านตูหยง ดูงานโรงไฟฟ้ากระบี่

Spread the love

นำคณะกลุ่มส่งเสริมเกษตรแบบชีววิถีบ้านตูหยง เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้ากระบี่
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) นำคณะกลุ่มส่งเสริมเกษตรแบบชีววิถี หมู่ที่ 2 บ้านตูหยง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ โรงไฟฟ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แผนกประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำคณะเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทำเกษตรพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านเขากลม จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้เพื่อให้ทางกลุ่มส่งเสริมเกษตรแบบชีววิถีบ้านตูหยงได้นำวีธีการต่างๆ ของการทำเกษตรพอเพียงกลับไปประยุ กต์ใช้กับชุมชนต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics