กฟผ. นำสื่อมวลชนภาคใต้ ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด “Jimah” มาเลเซีย

Spread the love

 
 
วันที่ 9 พ.ย. 60  เวลา 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศมาเลเซีย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำคณะสื่อมวลชนจากภาคใต้ เช่น สงขลา ยะลา  ปัตตานี  ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ณ โรงไฟฟ้า Jimah East Power โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ของการไฟฟ้าประเทศมาเลเซีย ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเนเกรี เซมบิลัน โดยมีว่าที่พันตรี ดร.อนุชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  และนายวีระชัย   ยอดเพชร  หัวหน้าโครงการเตรียมงานพั ฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา  ร่วมเป็นผู้นำการศึกษาดูงาน
สำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีภารกิจหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน เพื่อสร้างสมดุล และความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย โดย กฟผ. ได้ให้ความสำคัญกับข้อวิตกกังวล รวมทั้งความต้องการ และความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของ กฟผ. มีความเหมาะสม สมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด จึงได้นำคณะผู้สื่อข่าวที่มีศักยภาพในการเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบูรณาการ สามารถแลกเปลี่ยนสร้างความเข้าใจ และสามารถชี้แจงแก่พี่น้องประชาชนได้ มายังประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ณ โรงไฟฟ้า Jimah East Power ในครั้งนี้
โครงการโรงไฟฟ้า Jimah East Power  ของการไฟฟ้ามาเลเซีย (Tenaga Nasional Berhad; TNB) หรือชื่อย่อ “โครงการ 3B W เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศมาเลเซีย โดยประมาณการณ์ไว้ว่าจะสามารถก่อสร้างเสร็จสิ้นและจ่ายไฟฟ้าได้ภายในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้มีกำลังผลิตเครื่องละ 1,000 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง รวม 2,000 เมกะวัตต์ ใช้เทคโนโลยีหม้อไอน้ำ Ultra Supercritical ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ทันสมัยที่สุดในเชิงพาณิชย์ โดยปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วมากกว่าร้อยละ 40 หลังจากที่เริ่มก่อสร้างในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 
       หลังก่อสร้างเสร็จสิ้นจะทำให้การไฟฟ้ามาเลเซียมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีทั้งหมด 4 เครื่องด้วยกัน ได้แก่ โรงไฟฟ้าแมนจุงเครื่องที่ 4 และโรงไฟฟ้าแมนจุงเครื่องที่ 5 และโรงไฟฟ้า Jimah East ทั้ง 2 เครื่อง
 
       ทั้งนี้  จิมาห์ถือเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานบนคาบสมุทรมาเลเซีย เพราะอยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปเพียง 80 กิโลเมตรเท่านั้น โดยปัจจุบันจิมาห์เอง ก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินจิมาห์กำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท jimah Power อยู่แล้ว
    โรงไฟฟ้าจิมาห์เริ่มเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2552 ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำ Sungai Sepong และอยู่ห่างจากรีสอร์ท Avani Sepang Goldcoast ไปเพียง 4 กิโลเมตรเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว แต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว หรือสิ่งแวดล้อมแม้แต่น้อย เพราะมีระบบป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ระบบเผาไหม้ที่ทำให้เกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนต่ำ และเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ ที่ทำให้โรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถอยู่คู่กับชุมชนและการท่องเที่ยวได้
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics