เปิดแล้วงาน Healthy Living & Innovation Expo 2023 

Spread the love

เปิดแล้วงาน Healthy Living & Innovation Expo 2023 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน  2566  เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดงาน Healthy Living & Innovation Expo 2023  ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2566  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

โดยมีนายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ เดินหน้าขับเคลื่อนภาคใต้สู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เชิงส่งเสริมสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism)  พร้อมด้วย รศ.นพ.วรวิทย์  วาณิชย์สุวรรณ ผอ.สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รศ.นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณกนกพระ  ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)  ร่วมในพิธีเปิด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอสินค้า บริการ นวัตกรรมและความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ความงาม และผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายให้กับองค์กรและบริษัทที่เข้าร่วมแสดงงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมต่อยอดและพัฒนางานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อีกด้วย  โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย บูธแสดงสินค้า ผลงานนวัตกรรม การเจรจาธุรกิจ การเสวนาและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics