ผหญ.มอบวุฒิบัตรพนักงานและลูกจ้างเข้าใหม่

ผหญ.มอบวุฒิบัตรพนักงานและลูกจ้างเข้าใหม่
Spread the love

ผหญ.มอบวุฒิบัตรพนักงานและลูกจ้างเข้าใหม่
 
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566  (เวลา 16.30 น.) นาวาอากาศโท รณกร  เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร แก่พนักงานและลูกจ้างที่เข้าใหม่ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ผ่านการอบรม โดยส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัยท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สมอ.ทหญ.) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่”
 
ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดไว้ รวมถึงมีจิตสำนึกที่ดี สามารถช่วยควบคุมและลดความเสี่ยงต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics