มรภ.สงขลา รายงานความสำเร็จโครงการแลกเปลี่ยน “ม. Sains Malaysia” พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

มรภ.สงขลา รายงานความสำเร็จโครงการแลกเปลี่ยน “ม. Sains Malaysia” พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
Spread the love

มรภ.สงขลา รายงานความสำเร็จโครงการแลกเปลี่ยน “ม. Sains Malaysia”
พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ

มรภ.สงขลา รายงานความสำเร็จโครงการแลกเปลี่ยน “ม. Sains Malaysia” พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

คณาจารย์ มรภ.สงขลา รายงานผลความสำเร็จโครงการแลกเปลี่ยน ณ Universiti Sains Malaysia เผยได้ฝึกทักษะทางภาษา การตีพิมพ์บทความวิจัย การสอนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมนำองค์ความรู้พัฒนาด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เปิดโอกาสให้ตัวแทนคณาจารย์ มรภ.สงขลา ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการเรียนการสอนในต่างประเทศ ณ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 4-12 มิถุนายน 2566 เข้าพบ ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ เพื่อรายงานผลความสำเร็จที่ได้จากการเดินทางไปครั้งนี้

ทั้งนี้ อธิการบดี มรภ.สงขลา ได้กล่าวชื่นชมถึงโอกาสในการได้แลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนการสอน ตลอดจนวัฒนธรรมความเป็นไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของ มรภ.สงขลา ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อต่อยอดไปสู่การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อขับเคลื่อน มรภ.สงขลา ให้สามารถก้าวสู่ความเป็นสากลได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

สำหรับผลของโครงการในครั้งนี้ คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 17 คน ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณ อธิการบดี มรภ.สงขลา ที่ได้ให้โอกาสคณาจารย์เสมือนได้ใช้ชีวิตนักศึกษาในต่างประเทศ ได้ฝึกทักษะทางภาษา ทักษะการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ และทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งทั้งหมดนี้ตัวคณาจารย์ได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมที่จะกลับมาช่วยกันพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งขึ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics