“เยาวชนเชฟฮาลาลชายแดนใต้” แจ้งเกิด ผู้ประกอบการเตรียมจองตัว เป็นทีมรังสรรค์เมนูฮาลาล ในร้านอาหาร-โรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ

"เยาวชนเชฟฮาลาลชายแดนใต้" แจ้งเกิด ผู้ประกอบการเตรียมจองตัว เป็นทีมรังสรรค์เมนูฮาลาล ในร้านอาหาร-โรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ
Spread the love

“เยาวชนเชฟฮาลาลชายแดนใต้” แจ้งเกิด ผู้ประกอบการเตรียมจองตัว เป็นทีมรังสรรค์เมนูฮาลาล ในร้านอาหาร-โรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ

"เยาวชนเชฟฮาลาลชายแดนใต้" แจ้งเกิด ผู้ประกอบการเตรียมจองตัว เป็นทีมรังสรรค์เมนูฮาลาล ในร้านอาหาร-โรงแรม ทั้งในและต่างประเทศ

วันนี้ (2 มิถุนายน 2566) ภายหลัง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับสถาบันการอาหารไทย ภายใต้การบริหารงานของ นายชุมพล แจ้งไพร หรือเชฟชุมพล ประกาศรับสมัครเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเชฟอาหารไทยฮาลาลระดับช้างเผือก ในกิจกรรมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล เพื่อการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง ผ่านการอบรมหลักสูตรเชฟอาหารไทยฮาลาลระดับช้างเผือก และได้คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 20 คน เพื่อเป็นเชฟช้างเผือก จชต. ในการรังสรรค์เมนูอาหารจากวัตถุดิบ อัตลักษณ์ท้องถิ่นในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วโลก ด้วยต้นทุนพื้นที่ ต้นทุนวัตถุดิบจากชายแดนใต้ และต้นทุนความมีน้ำใจและจิตใจงามของผู้คนในพื้นที่

โดยนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการระดับ 5-6 ดาว สนใจในตัวน้องๆเยาวชน 20 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเชฟฮาลาลช้างเผือกเป็นจำนวนมาก โดยประสงค์ให้ไปทำงานเป็นทีมพ่อครัวแม่ครัวในร้านอาหารและโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสามารถในการทำอาหารในระดับหนึ่งแล้ว และยังมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษด้วย จึงให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะตอบโจทย์ตลาดอาหารฮาลาลในโลกปัจจุบัน สำหรับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือก มีกำหนดเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการทำอาหารไทยฮาลาล ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายนนี้ ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ภาค ในภาคที่ 1 เป็นการฝึกอบรมความรู้เรื่องอาหาร ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ และภาคที่ 2 เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในห้วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2566 ณ สถาบันการอาหารไทยและโรงแรมภัตตาคาร ที่ร่วม สนับสนุน

อย่างไรก็ตาม สำหรับเยาวชน 20 คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการเชฟฮาลาลช้างเผือกจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้มีความสนใจการทำอาหาร มีอายุตั้งแต่ 18-35 ปี ทั้งนี้ สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรเชฟอาหารไทยจะมีการอบรมภาคทฤษฎีด้านความรู้ทั่วไปในวิชาชีพ อบรมภาคปฏิบัติด้านการผลิตอาหารและอาหารฮาลาล อบรมปฏิบัติด้านการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม และจะมีการเรียนรู้การประกอบอาหารในลักษณะต่างๆในช่วงที่ 2 อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทยและฮาลาล หลักการประกอบอาหาร ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยยอดนิยม ขนมไทยยอดนิยม อาหารว่างไทยยอดนิยม และอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เชฟฮาลาลช้างเผือก ให้มีความรู้ในการรังสรรค์อาหารฮาลาล ให้เป็นที่รู้จัก ของชาวโลกต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics