มรภ.สงขลา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

มรภ.สงขลา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
Spread the love

มรภ.สงขลา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

มรภ.สงขลา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ พฤษภาคม 2566 จัดโดยจังหวัดสงขลา ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะแล้ว จังหวัดสงขลายังจัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา

มรภ.สงขลา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา มรภ.สงขลา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

ทั้งนี้ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ยูเนสโก ครั้งที่ 41 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีมติยกย่องพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกในปี 2565-2566 ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics