สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระอนุญาติให้ ศอ.บต. อัญเชิญอักษรพระนาม “ออป”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระอนุญาติให้ ศอ.บต. อัญเชิญอักษรพระนาม "ออป"
Spread the love

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระอนุญาติให้ ศอ.บต. อัญเชิญอักษรพระนาม “ออป”

สลักถ้วยรางวัลสรรเสริญพระรัตนตรัยชายแดนใต้-มาเลเซีย

 

นาย ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระอนุญาติให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อัญเชิญอักษรพระนาม “ออป” เพื่อจัดทำถ้วยรางวัล จำนวน 4 รางสีล เนื่องในโอกาศสำคัญของพสกนิกรชายแดนภาคใต้ที่นับถือศาสนาพุทธและคนสยามในมาลเซีย ศอ.บต. ร่วมกับมูลนิธิพระวิเชียรโมลีและศูนย์การสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ได้กำหนดจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ วัดมัชฌิมาราม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาและรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เนื่องในวันวิสาขบูชา ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จีงหวัดชายแเนภาคใต้และคนสยามที่นับถือศาสนาพุทธและที่พักอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียนำมาซึ่งความปราบปลื้ม ปิติและยินดีอย่างหาที่สุดได้ของประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในประเทศมาเลเซีย ที่ได้รับประทานโอกาสอย่างสูงสุดในชีวิตจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ผู้ทรงเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธทั้งประเทศ รวมทั้ง คนสยามในประเทศมาเลเซียอีกด้วย

รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อครั้งที่ ศอ.บต. นำประชาชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กราบทูลข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยพุทธในจังหวัดชายแดยภาคใต้ และชาวสยามที่นับถือศาสนาพุทธของประเทศมาเลเซีย เช่น รัฐกลันตัน รัฐเคดะห์ และรัฐเปรัค เป็นต้น ให้พระองค์ทรงทราบและค่มาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานรับสั่งให้ ศอ.บต. ดูแลประชาชนให้ดีที่สุด โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทรงมีความห่วงใยและให้ความสำคัญเป็นพิเศษทั้งในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจของพระพุทธศาสนาและการสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมสำคัญทางศาสนาให้คงอยู่ในพื้นที่เพื่อให้เป็นเป้าของสังคมที่ดีงามเช่นในอดีตสืบต่อไป หากมีและอะไรที่พระองค์ท่านสามารถช่วยได้ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อสื่อสารพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้น สืบเนื่องจาก ศอ.บต. ร่วมกับองค์กรศาสนาพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประจำทุกปี และในปี 2566 นี้ จะจัดเป็นครั้งที่ 3 จะมีการนำประชาชนชาวไทยจังหวัดชายแดยภาคใต้แบะชาวสยามในรัฐกลันตัน รัฐเคดะห์และรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เข้าเฝ้าไปพร้อมกันด้วย นำมาซึ่งความปลื้มปิติให้กับปวงชนชาวไทย ที่ครั้งหนึ่งสามารถเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อย่างใกล้ชิด และเพื่อเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาชนสืบไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics