ประกวดเล่าเรื่อง “ท่องเที่วบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น” กลุ่มที่ 4 ภาคใต้

ประกวดเล่าเรื่อง "ท่องเที่วบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น" กลุ่มที่ 4 ภาคใต้
Spread the love

        วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม  2566 ณ ห้องปรมี  ชั้น 3 โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สำนักงานราชบัฯฑิตสภา  ได้จัดการประกวดเล่าเรื่อง “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น” กลุ่มที่ 4 ภาคใต้ ด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น ในโครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  

        โดยมีนายศานติ  ภักดีคำ  รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการประกวด พร้อมด้วยนายชะเอม  แก้วคล้าย   นายธีระ  แก้วประจันทร์  ผศ.สมพร  เจนนภา  นางสาวสุปัญญา  ยมจินดา  คณะกรรมการ  และคณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด

        นายศานติ  ภักดีคำ  กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติ ราชบัณฑิตยสภา พ.ศ.2558   สำนักงานราชบัญฑิตยสภามีหน้าที่ข้อหนึ่งคือ จัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาถื่น  ซึ่งได้จัดการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ  “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น”  สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) จากโรงเรียนต่างๆ ในแต่ละภาค โดยให้นักเรียนเล่าเรื่องด้วยภาษาถิ่นที่แสดงถึงความคิดความเห็นของเยาวชนที่มีต่อความสำคัญ จุดเด่นหรือการอนุรักษ์ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว หรือประเพณีวัฒนธรรม หรือเทศกาล สำคัญประจำปี เพื่อชวนให้มีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในท้องถิ่นภาคเหนือ โรงเรียนที่อยู่ในภาคใต้ เล่าเรื่องด้วยภาษาไทยถิ่นภาคใต้ และโรงเรียนที่อยู่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก  เล่าเรื่อง ด้วยภาษาไทยมาตรฐาน คณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถในการใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น มีเนื้อหาที่ผู้ฟังประทับใจและมีลีลาในการเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติสมวัย

     

  การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะคัดเลือกผู้ผ่านรอบแรกจากวีดิทัศน์ของแต่ละภาคให้เหลือภาค 10 คน ผู้ผ่านรอบแรกพร้อมโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตร จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา รอบรองชนะเลิศ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในแต่ละภาคต้องเล่าเรื่อง ตามประเด็นเดิมในรอบแรก ต่อหน้าคณะกรรมการคิดเลือกของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

การจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มจาก

ภาคอีสาน ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ภาคเหนือ ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์เชียงใหม่

ภาคใต้  ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ จังหวัดสงขลา  

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก  ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม  2566 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศกลุ่มภาคใต้
ได้แก่รางวัลชนะเลิศ  เด็กหญิงยุวรัตน์  ศรีชู   จากโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กชายเรวัตร  พรมทองแก้ว  โรงเรียนวัดท้ายโนด จ.นครศรีธรรมราช

รองชนะเลิศอันดับ    2 เด็กชายธนกร  สารมาศ  โรงเรียนบ้านปากเชียร จ.นครศรีธรรมราช

         การประกวดดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2566 นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะเข้ารับรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics