สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558 ร่วมกับชมรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด มอบอุปกรณ์กีฬาและการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาสงขลา

สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558 ร่วมกับชมรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด มอบอุปกรณ์กีฬาและการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาสงขลา
Spread the love

สมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558 ร่วมกับชมรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด มอบอุปกรณ์กีฬาและการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาสงขลา

วันนี้ (30 เมษายน 2566) ณ ห้องประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา นายพีสะกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติในพิธีส่งมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โดยการจัดกิจกรรมของชมรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด โดยมีพลโท อนันต์ เครือแก้ว ประธานชมรมและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ประธานจัดการแข่งขันฟุตซอลการกุศล ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558

โดยมี นายอนันต์ จันทรัตน์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคใต้ 2558 พ.ต.อ.นิคม  อินทร์จันทร์ อุปนายกสมาคมฯ ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา และโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา โดยมีนายอภิรัชต์ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา และผู้ช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา เป็นผู้รับมอบ

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในการหาทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและการเรียนการสอน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวทำให้ไม่มีการแข่งขันฟุตซอล เพราะเหตุผล ทีมดารานักแสดงติดงานด่วน ไม่สามารถมาร่วมการแข่งขันกับทีมสื่อมวลชนจังหวัดสงขลาได้ ทางสมาคมฯ จึงได้รวบรวมเงินสนับสนุนจัดซื้อ อุปกรณ์ดังกล่าวและส่งมอบให้กับทั้ง 2 โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ร่วมกันเป็นสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ทำให้ได้รับการตอบรับและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics