‘แลนดาร์ช’ แอร์ไลน์ เบิกฟ้าใต้ ส่งบินเล็กเชื่อม ‘หาดใหญ่-3 เมืองรอง’

‘แลนดาร์ช’ แอร์ไลน์ เบิกฟ้าใต้ ส่งบินเล็กเชื่อม ‘หาดใหญ่-3 เมืองรอง’
Spread the love

‘แลนดาร์ช’ แอร์ไลน์ เบิกฟ้าใต้ ส่งบินเล็กเชื่อม ‘หาดใหญ่-3 เมืองรอง’

นายจักรา ทองฉิม ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการบิน และนายศรายุ เกษสาคร ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า บริษัทได้จัดตั้งสายการบิน “แลนดาร์ช แอร์ไลน์” ขึ้น โดยใช้ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการบิน (ฮับ) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงในพื้นที่ เริ่มจากหัวเมืองหลักภาคใต้ โดยเชื่อมโยงจากหาดใหญ่ไปยังเบตง นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี

ผู้บริหารบ.เอ็ม-แลนดาร์ชฯ กล่าวอีกว่า จากการศึกษาข้อมูลในพื้นที่เพื่อนำมาวางแผนการให้บริการ พบว่ามีความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่ยังไม่มีบริการการเดินทางทางอากาศ โดยในภาคใต้การเดินทางทางบกใช้เวลาค่อนข้างนาน อาทิ จากหาดใหญ่ไปเบตงใช้เวลา 4 ชั่วโมงครึ่ง ขณะที่เครื่องบินใช้เวลาเพียง 30 นาทีกว่าๆ เส้นทางหาดใหญ่-นราธิวาส ทางถนน 3 ชั่วโมงครึ่ง ใช้เวลาบินประมาณ 35 นาที และหาดใหญ่-นราธิวาส รถวิ่งประะมาณ 5 ชั่วโมง ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที

เมื่อก่อนคนในภาคใต้ที่อยากไปอีกเมืองให้ถึงเร็วแต่ไม่อยากขับรถ ก็ต้องนั่งเครื่องบินเข้ากรุงเทพฯ แล้วค่อยนั่งเครื่องบินย้อนกลับมาเมืองนั้นๆ อีกทอด ฉะนั้นบริษัทมีความตั้งใจ ที่จะให้บริการในการขนส่งผู้โดยสาร เชื่อมระหว่างเมืองหลัก เมืองรอง

บริษัทฯจึงมีแผนใช้ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นฮับ เพื่อให้บริการการบินเชื่อมต่อไปยังเมืองรองต่างๆ ในภาคใต้ทั้งหมด โดยเริ่มจาก 3 เส้นทางดังกล่าวก่อน 5 เดือน หลังจากนั้นจะเริ่มเปิดเส้นทางอื่นๆ ต่อไป รวมถึงเพิ่มความถี่ตามความต้องการของผู้โดยสาร

โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม อันดับแรกคือผู้โดยสารที่เป็นคนในพื้นที่เป็นข้าราชการ ที่ต้องเดินทางไปประชุม หรือกลุ่มผู้รักษาพยาบาลและญาติ ที่ต้องการมาหาหมอที่หาดใหญ่ ตลอดจนกลุ่มนักท่องเที่ยวนักธุรกิจ ที่ต้องเดินทางระหว่างเมือง

ทั้งนี้ อัตราค่าโดยสารยังไม่ประกาศชัดเจน โดยเส้นทางหาดใหญ่-เบตง เบื้องต้นตั้งไว้ที่ประมาณ 1,500-1,800 บาท แต่ทั้งนี้การคำนวณอัตราค่าโดยสาร บริษัทคำนึงที่สุดถึงความเป็นไปได้ ความสามารถของกลุ่มลูกค้า จึงต้องเป็นอัตราที่สามารถจับต้องได้ โดยจะขึ้นอยู่กับว่าราคานํ้ามันเชื้อเพลิง ณ เวลานั้นว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งในขณะนี้เรายังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้าย โดยจะต้องคำนวณตามชั่วโมงและระยะทางบินจริง

ส่วนเครื่องบินที่จะนำมาให้บริการคือ Cessna C208 B เป็นเครื่อง GRAND CARAVAN มีความจุผู้โดยสาร 12 ที่นั่ง สามารถบินได้ 3 1/2 -4 ชั่วโมง แต่ในการบริการจริงจะคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นหลัก โดยตั้งวิสัยทัศน์ จะเป็นสายการบินที่ดีที่สุด ในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารในภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีระยะเวลาบินประมาณ 60 นาที สำหรับเที่ยวบินแบบประจำ ขณะที่หากเป็นการเช่าเหมาลำ สามารถให้บริการได้มากกว่า เป็นชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมง

อ่านรายละเอียด เพิ่มเติม >>> https://bit.ly/41uOeAS
Photo Credit by : thansettakij
Article Credit by : thansettakij

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics