เลขาธิการ ศอ.บต. มอบอินทผาลัม ให้ผู้นำศาสนา พร้อมร่วมละศีลอดกับพี่น้องชาวไทยมุสลิม เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบอินทผาลัม ให้ผู้นำศาสนา พร้อมร่วมละศีลอดกับพี่น้องชาวไทยมุสลิม เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ
Spread the love

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบอินทผาลัม ให้ผู้นำศาสนา พร้อมร่วมละศีลอดกับพี่น้องชาวไทยมุสลิม เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบอินทผาลัม ให้ผู้นำศาสนา พร้อมร่วมละศีลอดกับพี่น้องชาวไทยมุสลิม เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 17 เมษายน 2566 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมละศีลอดกับผู้นำศาสนา โต๊ะครู คอเต็บ นักเรียนที่อยู่ประจำ กว่า 200 คน ณ สถาบันศึกษาปอเนาปอเนาะมูญัมมะอนูรูลญีนานสายบุรี ตำบลเตาะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายอำเภอสายบุรี นายกเทศบาลตำบลเตราะบอน ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ร่วมละศีลอดอย่างพร้อมเพียง

เลขาธิการ ศอ.บต. มอบอินทผาลัม ให้ผู้นำศาสนา พร้อมร่วมละศีลอดกับพี่น้องชาวไทยมุสลิม เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

ในการนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ห้วงเวลานี้เป็นห้วงเวลาอันประเสริฐของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลก ซึ่งไม่ว่าจะศาสนาใดเราต่างได้มีการเรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิตการเป็นอยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกัน บางคนใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินไทยแต่ไม่เคยได้รู้จักบทบาทของสถาบันปอเนาะว่ามีบทบาทอย่างไร ซึ่งผู้ที่จะให้ความรู้ ความสามารถ สั่งสอนอบรมและขัดเกลาจิตใจทางด้านศาสนาล้วนมาจากสถาบันปอเนาะทั้งสิ้น ดังนั้น ดังนั้นจึงขอใช้พื้นที่แห่งนี้ ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักสถาบันปอเนาะมากขึ้น โดยภาครัฐจะไม่ทอดทิ้ง จะเร่งเดินหน้าพัฒนาระบบการศึกษาทั้งผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงจะส่งเสริมในเรื่องของอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตให้ที่ดีขึ้นทุกมิติ เพื่อให้คนไทยทุกคนเห็นว่าสถาบันปอเนาะคือสถานที่ขัดเกลาจิตใจและสร้างคนดีให้กับสังคมไทย พร้อมร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี้เลขาธิการ ศอ.บต. ยังได้มอบอินทผาลัมให้ผู้นำศาสนาและผู้แทน สถาบันปอเนาปอเนาะมูญัมมะอนูรูลญีนานสายบุรี เพื่อนำไปบริโภคในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

อย่างไรก็ตามสถาบันปอเนาปอเนาะมูญัมมะอนูรูลญีนานสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีการจัดการสอนในรูปแบบภาคท่องจำอัลกุรอาน ภาคศาสนากีรออาตี และกีตาบซึ่งเป็นแนวทางทางศาสนา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และระบบกศน. โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 150 คน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics