เลขาฯ ศอ.บต. นำบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุและสามเณร ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ จชต.

เลขาฯ ศอ.บต. นำบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุและสามเณร ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ จชต.
Spread the love

เลขาฯ ศอ.บต. นำบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุและสามเณร ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ จชต.


วันนี้ (11 เมษายน 2566) เวลา 7.00 น. ที่บริเวณหน้าที่ทำการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่บุคลากร ศอ.บต. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุและสามเณร เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบุคคลากรและสืบทอดพระพุทธศาสนา

สำหรับ พระภิกษุและสามเณรในครั้งนี้เป็นพระภิกษุและสามเณรจากวัดเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้นระหว่างวันที่ 8-23 เมษายน 2566 มีผู้เข้ารับบรรพชาสามเณร จำนวน 55 รูป และทางวัดได้จัดให้สามเณรออกบิณฑบาตรเพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจของผู้บวชเรียนได้ครบถ้วนตามหลักพระธรรมวินัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเปิดโอกาสให้เยาวชนฝึก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาในช่วงปิดเทอมพร้อมกัน

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ได้ส่งเสริมการทำกิจกรรมของทุกศาสนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาชายแดนใต้ในทุกมิติ ให้ประชาชนทุกคน ทุกศาสนาได้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics