ม.หาดใหญ่ จัดงานสถาปนาครบรอบ 26 ปี

Spread the love

ม.หาดใหญ่ จัดงานสถาปนาครบรอบ 26 ปี
 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566 ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมี ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
 
ภายในงานนอกจากมีร่วมกันสักการะพระพิฆเนศและพระพรหม พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์แล้ว ยังมีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 8 ท่าน รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการประเภทเดี่ยว ด้านวิชาการประเภททีม และผู้เสียสละด้านพัฒนานักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจำนวนทั้งสิ้น 49 คน รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 63,900 บาท
 
และทุนการศึกษา “ทุน 85 ปี” ครูของครู…ครูผู้ให้ แบ่งเป็นทุน 3 ระดับได้ ระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 6 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษาจำนวน 88,000 บาท
 
ในการนี้ อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งครูบาอาจารย์ นักศึกษาและท่านผู้บริหาร ที่ได้ช่วยกันสร้างมหาวิทยาลัยของเราด้วยความรักและความผูกพัน และขอร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต่อไป
 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics