สสว. จับมือ ศอ.บต. เตรียมจัดงาน มหกรรมแสดงสินค้า “สุดยอด SMSs ของดีวิถีใต้”

สสว. จับมือ ศอ.บต. เตรียมจัดงาน มหกรรมแสดงสินค้า “สุดยอด SMSs ของดีวิถีใต้”
Spread the love

สสว. จับมือ ศอ.บต. เตรียมจัดงาน มหกรรมแสดงสินค้า “สุดยอด SMSs ของดีวิถีใต้”

4-7 พฤษภาคม 66ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก จ.ยะลา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และ กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ จชต.

สสว. จับมือ ศอ.บต. เตรียมจัดงาน มหกรรมแสดงสินค้า “สุดยอด SMSs ของดีวิถีใต้”
วันนี้ (10 เมษายน 2566) ที่ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ประชุม ความคืบหน้าการจัดงานแสดงสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ภายใต้ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยมี นางเปรมวดี สันหนู ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางสาวเกษร บุญถนอม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เตรียมจัดงานแสดงสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ภายใต้ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (MSME Recovery & Beyond) ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ทั้งนี้ที่ประชุมได้นำเสนอรูปแบบการจัดงาน ความพร้อมของสถานที่ การรักษาความปลอดภัย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในรายละเอียดที่เป็นประโยชน์เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวผ่านระบบ Zoom ว่า ศอ.บต. พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างเต็มที่ เพราะจะเป็นงานที่มีประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม เป็นโอกาส ของผู้ประกอบการที่จะมีลู่ทางการตลาด มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ในครั้งนี้ ใช้ชื่องานว่ามหกรรมแสดงสินค้า“สุดยอด SMSs ของดีวิถีใต้” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566 นี้ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการค้า และช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ กระจายรายได้ ในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคใต้ โดยภายในงานจะมีการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า จากผู้ประกอบการ SMEs ภาคใต้ กว่า 100 บูธ อาทิ สินค้า SME ประจำท้องถิ่น เอกลักษณ์ ประจำถิ่นภาคใต้ อาหาร เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สินค้าราคาพิเศษ นาทีทอง / การแสดงสาธิตส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจและส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมทั้ง ยังมีกิจกรรมบนเวที การละเล่นและการแสดง เชิงประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานการแสดงสมัยใหม่อีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics