มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ

Spread the love

มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ

พร้อมเปิดรับบทความวิจัย 6 สาขาตั้งแต่บัดนี้-15 พ.ค. 66

 

               มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 พร้อมเปิดรับบทความวิจัย 6 สาขา ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

 

                 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดประชุมวิชาการบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2566 ในรูปแบบ Online โดยเปิดรับบทความวิจัยใน 6 สาขา ได้แก่ 1. สาขาศิลปกรรม (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ) 2. สาขาศิลปวัฒนธรรม 3. สาขาประวัติศาสตร์ 4. สาขาเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร 5. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. สาขาศิลปวัฒนธรรมในลักษณะอื่นๆ

มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ

                 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper)  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566  ผ่านช่องทาง http://conference.skru.ac.th/Con23/index.php หรือ QR CODE ที่ปรากฏใน Banner โดยจะประกาศผลการพิจารณาบทความในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ข้างต้น

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา 160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-260280 อีเมล culture@skru.ac.th หรือ สายตรง 081-0994997 นายมานพ อ่อนแก้ว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics