ส.ปชส.สงขลา จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ พร้อมเปิดเวทีเสวนา “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ”

Spread the love

ส.ปชส.สงขลา จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ พร้อมเปิดเวทีเสวนา “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ”
ตามโครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ประจำปี พ.ศ.2566
 
ช่วงบ่ายวันนี้ (22 มี.ค.66) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ ผ่านการเสวนาในหัวข้อ “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” ภายใต้โครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นางสาวสุธิดา พฤกษ์อุดม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และได้รับเกียรติจากนางพะเยีย ศิริโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสุเทพ บุญชู หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง นายมนพ ชูมณี พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เครือข่ายอป.มช. วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว และสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 45 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อขยายผลประเด็นสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
สำหรับ “กิจกรรมสโมสรคนสื่อ” ในหัวข้อการเสวนา “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความสนใจแบบเชิงลึก แนวโน้มความสนใจและพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจดำเนินงาน พร้อมนำผลการสำรวจมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของประชาชน
 
 
โดยจังหวัดสงขลาแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกเป็น 9 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลหาดใหญ่ ตำบลคลองแห และตำบลคลองอู่ตะเภา) เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลบ้านพรุ ตำบลคอหงส์ ตำบลพะตง ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลท่าข้าม และตำบลน้ำน้อย) ร่วมกับอำเภอนาหม่อม เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร (เฉพาะตำบลม่วงงาม ตำบลบางเขียด ตำบลชะแล้ ตำบลรำแดง และตำบลวัดขนุน) เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับอำเภอควนเนียง และ อำเภอสิงหนคร (เฉพาะตำบลปากรอ ตำบลป่าขาด ตำบลทำนบ ตำบลชิงโค ตำบลหัวเขา และตำบลสทิงหม้อ) เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอสะเดา ร่วมกับอำเภอคลองหอยโข่ง เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอนาทวี ร่วมกับอำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา (เฉพาะตำบลลำไพล) เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอจะนะ (เฉพาะตำบลบ้านนา ตำบลป่าชิง ตำบลสะพานไม้แก่น ตำบลสะกอม ตำบลนาหว้า ตำบลนาทับ ตำบลน้ำขาว ตำบลขุนตัดหวาย ตำบลท่าหมอไทร ตำบลคู ตำบลแค และตำบลตลิ่งชัน) ร่วมกับอำเภอเทพา (เฉพาะตำบลเทพา ตำบลปากบาง ตำบลเกาะสะบ้า ตำบลท่าม่วง ตำบลวังใหญ่ และตำบลสะกอม) และเขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอบางกล่ำ และอำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลคลองแห ตำบลควนลัง ตำบลฉลุง ตำบลทุ่งตำเสา และตำบลคูเต่า)
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics