กฟผ. จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ (ปูม้า) ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560

Spread the love

กฟผ. จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ (ปูม้า) ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ผู้แทนหัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา และมัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพา ได้ร่วมกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ (ปูม้า) ณ บริเวณริมหาด หมู่ที่ 8 บ้านคลองควาย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยได้ทำการปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 3,000,000 ตัว ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนพันธุ์ปูม้า จากศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ป.ทรัพย์อนันต์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนอีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics