อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

Spread the love

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันปัญหาอุทกภัย

วันนี้ (14 ต.ค.60) ที่คลองสามกอง ตำบลเกาะเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานโยธาและผังเมืองสงขลาและเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายอนุสร ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลาและจิตอาสาเฉพาะกิจในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณคลองสามกอง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแต้วเชื่อมต่อหมู่ที่ 6,7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง                จังหวัดสงขลา เป็นระยะทาง กิโลเมตร

 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในครั้งนี้ ได้ทำการขุดลอกคลองในอำเภอเมืองสงขลา เขตเทศบาลตำบลเกาะแต้ว บ้านสามกอง ซึ่งเชื่อมต่อกับตำบลเขารูปช้างเพื่อทำการขุดลอกผักตบชวาที่ขวางเส้นทางน้ำ ซึ่งจะช่วยให้ฤดูน้ำหลาก น้ำสามารถไหลลงทะเลได้เร็วขึ้น ไม่ท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านและหลังจากนี้ทางจังหวัดสงขลา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จะเปิดศูนย์ป้องกันรับแจ้งเหตุเบื้องต้นในการป้องกันอุทกภัยต่างๆร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยได้ทันท่วงที

ด้านนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อที่จะร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งผักตบชวานับเป็นสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ และเป็นการเตรียมการป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics