มรภ.สงขลา จับมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ-วิทยสถาน “ธัชภูมิ” ฟื้นคุณค่าทุนวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จ.นครศรีธรรมราช

มรภ.สงขลา จับมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ-วิทยสถาน “ธัชภูมิ” ฟื้นคุณค่าทุนวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จ.นครศรีธรรมราช
Spread the love

มรภ.สงขลา จับมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ-วิทยสถาน ธัชภูมิ

ฟื้นคุณค่าทุนวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จ.นครศรีธรรมราช

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา ร่วมหารือเครือข่ายราชภัฎและวิทยสถาน ธัชภูมิ  ขับเคลื่อนกระบวนการฟื้นคุณค่าทุนวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ควบคู่สืบสานสู่เด็กรุ่นใหม่ พร้อมร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมฟื้นใจเมือง หลาดชุมทางทุ่งสง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย อาจารย์อภิชาติ พันชูกลาง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์สถาบัน และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานด้านการจัดการทุนทางวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิทยสถาน ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยเน้นการขับเคลื่อนกระบวนการฟื้นคุณค่าของทุนวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆ และนำมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงสืบสานการอนุรักษ์ สู่เด็กรุ่นใหม่ โดยวิทยากร ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานที่ปรึกษาขับเคลื่อนวิทยสถานธัชภูมิ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสเดียวกันนี้ ได้เชิญเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมฟื้นใจเมือง ณ ทุ่งสง กินของหรอย คอยของแต่แรก ร่วมแลกวัฒนธรรม แล้วมาเขารำโนราห์” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ หลาดชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการจัดงานมหกรรมฟื้นใจเมือง ณ ทุ่งสง ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จัดขึ้นภายใต้แนวคิดในการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

มรภ.สงขลา จับมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ-วิทยสถาน “ธัชภูมิ”  ฟื้นคุณค่าทุนวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จ.นครศรีธรรมราช
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics