รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิต ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิต ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
Spread the love

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิต ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (13 มีนาคม 2566) ที่โรงแรม เซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธี นอกจากนี้ ยังมี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่วยงานครู บุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิต ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้เสนอขอรับการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิต โดยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เห็นชอบสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต ย้อนหลัง ไปถึงวันที่ 1 มกราคม 2547 จำนวน 162 ราย โดยได้ช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2564-2566 จำนวนทั้งสิ้น 112 ครอบครัว และกระทรวงศึกษาธิการจัดสวัสดิการด้านอื่น ๆ ให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับส่วนราชการต่าง ๆ เพิ่มเติม รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จนจบปริญญาตรี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะความสามารถ ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง และครอบครัว โดยปีการศึกษา 2562-2565 จัดสรรทุนการศึกษาไปแล้วจำนวน 5,000 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 20,945,000 บาท

นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ได้เดินทางมามอบเงินเยียวยาฯ และทุนการศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวด้วยตัวเองทุกครั้ง ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในโอกาสต่อไปก็จะได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พิการ หรือทุพพลภาพ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics