มรภ.สงขลา ต้อนรับปาริฉัตรช่อใหม่ รายงานตัวและเตรียมความพร้อมนักศึกษารอบแฟ้มสะสมผลงาน “Portfolio”

มรภ.สงขลา ต้อนรับปาริฉัตรช่อใหม่ รายงานตัวและเตรียมความพร้อมนักศึกษารอบแฟ้มสะสมผลงาน “Portfolio”
Spread the love

มรภ.สงขลา ต้อนรับปาริฉัตรช่อใหม่ รายงานตัวและเตรียมความพร้อมนักศึกษารอบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio”

มรภ.สงขลา ต้อนรับปาริฉัตรช่อใหม่ รายงานตัวและเตรียมความพร้อมนักศึกษารอบแฟ้มสะสมผลงาน “Portfolio”

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมรายงานตัวและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2566 ให้ข้อมูลแนวทางการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจระบบงานทะเบียน พร้อมรับทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

มรภ.สงขลา ต้อนรับปาริฉัตรช่อใหม่ รายงานตัวและเตรียมความพร้อมนักศึกษารอบแฟ้มสะสมผลงาน “Portfolio” มรภ.สงขลา ต้อนรับปาริฉัตรช่อใหม่ รายงานตัวและเตรียมความพร้อมนักศึกษารอบแฟ้มสะสมผลงาน “Portfolio”

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ว่า มรภ.สงขลา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และมีนโยบายรับนักเรียน นักศึกษาในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา มรภ.สงขลา มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีความหลากหลาย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดงานในอนาคต ซึ่งพร้อมเปิดรับนักเรียนในแต่ละรอบการสมัครตามระบบ TCAS

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2566 มรภ.สงขลา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์และระบบงานรับเข้านักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเลือกยืนยันสิทธิ์กับ มรภ.สงขลา ในทุกคณะ/สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 955 คน หกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากการรายงานตัวเป็นนักศึกษาของ มรภ.สงขลา แล้ว ยังเป็นการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบแนวทางการศึกษา เข้าใจระบบงานทะเบียนนักศึกษา ตลอดจนรับทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

ในนามอธิการบดี มรภ.สงขลา ขอแสดงความยินดีกับก้าวแรกแห่งความสำเร็จ และขอต้อนรับปาริฉัตรช่อใหม่ทุกคนสู่รั้ว มรภ.สงขลา สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแห่งนี้ด้วยความยินดียิ่ง ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้ เพราะนักศึกษาทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสที่ดีในการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ร่วมทำกิจกรรม และใช้ชีวิตในแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาการศึกษาที่นี่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics